Archiwum pracowni Oskara Hansena

Zespół dokumentów (programy, prace magisterskie, wycinki prasowe) oraz fotografie ćwiczeń studenckich z Pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn później zwanej Pracownią Struktur Wizualnych. Materiały dokumentują działalność dydaktyczną Oskara Hansena od początku działalności samodzielnej pracowni w 1959 r. do jej rozwiązania w 1981 r. Archiwum dokumentów stanowi uzupełnienie zbioru prac studenckich, które weszły do kolekcji Muzeum.