Kompozycja wielu profili - przestrzenność rzeźbiąc

Autor: Kowalski, Grzegorz
Numer inwentarza: MASP 1304
Data: 1959-1960
Wymiary: 25 x 29 x 10.5
Technika: gips polichromowany
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5a.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share