Kompozycja jednokierunkowa

Numer inwentarza: II-6 (1, 2, 3)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie II-5.
Dane: 2 urządzenia: 1 ) dwuczęściowe – teren falisty i 2 ) szczelinowe stałe, płaskie. Wymagane: kompozycja jednokierunkowa.
Bookmark and Share