Uczytelnienie formy złożonej

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: II-1_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia II-1.
Dane: forma złożona, w której ilość oraz różnice między poszczególnymi członami są nieczytelne. Wymagane: określić formę plastycznie – uczytelnić ilość elementów oraz różnice między nimi. Należy to uzyskać drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji poszczególnych członów.
Bookmark and Share