Spostrzegawczość

Autor: nieznany
Numer inwentarza: MASP 1296
Wymiary: 60,5 x 60 x 5
Technika: drewno, fotografia
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-1.
Dane: otoczenie, którego elementów nie dostrzegamy. Wymagane: wybrać z tego otoczenia przedmioty lub materiały, których nie dostrzegamy, tak aby ustawione w nowej sytuacji lub zestawione ze sobą stwarzały nową, uzasadnioną plastycznie rzeczywistość.
Bookmark and Share