Kompozycja wielu profili - przestrzenność malując

Autor: nieznany
Numer inwentarza: MASP 1313
Wymiary: 33 x 28 x 1.5
Technika: gips polichromowany
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5b.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share