Kompozycja wielu profili - przestrzenność malując

Autor: Burda, Krystian
Numer inwentarza: MASP 1314
Data: 1956-1957
Wymiary: 30 x 85 x 55
Technika: gips szkło polichromowane
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5b.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share