Kompozycja wielu profili - przestrzenność rzeźbiąc

Autor: Cierniak, Zdzisław
Numer inwentarza: MASP 1303
Data: 1963-1964
Wymiary: 23 x 16 x 9
Technika: gips
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5a.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share