Kontrast wielkości

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: I-2_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia I-2.
Dane: sześciany, prostopadłościany lub inne proste bryły geometryczne oraz sytuacja. Wymagane: skomponować daną sytuację przy pomocy brył geometrycznych jednakowego kształtu w oparciu o zasadę kontrastu wielkości.
Bookmark and Share