Kompozycja wielu profili - przestrzenność malując

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: I-5b_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia I-5b.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share