Egzamin wstępny

Autor: nieznany
Numer inwentarza: I-0_23
Technika: fotografia
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Egzamin wstępny.
Ustawić rzędem 3, 4 lub 5 danych prostopadłościanów, tak aby odległość między nimi powodowała usamodzielnianie się form, a jednocześnie stwarzała zespół – rytm.
Bookmark and Share