Detal elementem pochodnym kompozycji całości.

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: V-2_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia V-2.
Dane: sytuacja w terenie. Wymagane: kompozycja założenia wyrażona makietą w skali oraz detal w możliwie dużych wymiarach.
Bookmark and Share