Kompozycja wielu profili - przestrzenność rzeźbiąc

Autor: Kubica, Bronisław
Numer inwentarza: MASP 1302
Data: 1956-1957
Wymiary: 12.5 x 17 x 13.5
Technika: glina
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5a.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share