Uczytelnienie formy złożonej

Autor: nieznany
Numer inwentarza: MASP 1328
Wymiary: 17 x 80 x 51
Technika: blacha, gips
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie II-1.
Dane: forma złożona, w której ilość oraz różnice między poszczególnymi członami są nieczytelne. Wymagane: określić formę plastycznie – uczytelnić ilość elementów oraz różnice między nimi. Należy to uzyskać drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji poszczególnych członów.
Bookmark and Share