Kompozycja wielu profili - przestrzenność rzeźbiąc

Autor: Koss, Andrzej
Numer inwentarza: MASP 1308
Data: 1966-1967
Wymiary: 20,5 x 11 x 10
Technika: gips polichromowany, drewno
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5a.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share