Bryła cięższa

Autor: Kulon, Stanisław
Numer inwentarza: MASP 7825
Data: 1953
Wymiary: 27 x 35 x 23
Technika: gips
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-7.
Dane: sytuacja (tworzy ją studiujący). Wymagane: skomponować formę o WYRAZIE cięższym w relacji do stworzonej sytuacji. Uwaga: za wyraz obojętny układu przyjmuje się formę, której środek ciężkości znajduje się w połowie wysokości.
Bookmark and Share