Kontrast wielkości

Autor: nieznany
Numer inwentarza: I-2 (6)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-2.
Dane: sześciany, prostopadłościany lub inne proste bryły geometryczne oraz sytuacja. Wymagane: skomponować daną sytuację przy pomocy brył geometrycznych jednakowego kształtu w oparciu o zasadę kontrastu wielkości.
Bookmark and Share