Rytm

Numer inwentarza: MASP 1315
Opis: Aparat dydaktyczny z pracowni Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-6.
Urządzenie „klawiaturowe” umożliwiało, przy łatwej manipulacji, emocjonalne tworzenie rytmów jedno- i kilkuciągowych oraz bardziej złożonych, wariantowanie ich, a następnie dokumentowanie faz (fotografowanie), co sprzyjało pogłębianiu problemu. Wykonywanie ćwiczenia przez kilku studentów równolegle umożliwiało porównywanie rezultatów i zwiększało szanse poznawcze.
Bookmark and Share