Kompozycja wielu profili - przestrzenność rzeźbiąc

Autor: nieznany
Numer inwentarza: MASP 1310
Wymiary: 10 x 12 x 12
Technika: gips,plaster
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5a.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share