Kompozycja jednego profilu. Wnętrze pracowni w czasie wystawy dorocznej.

Numer inwentarza: I-4 (5, 6)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenia I-4.
Dane: czarny papier oraz kartka białego papieru jako sytuacja. Wymagane: skomponować sytuację – kartkę przy pomocy formy wyciętej z czarnego papieru.
Bookmark and Share