Krystian Burda przy aparacie do ćwiczenia "Kompozycja wielokierunkowa".

Numer inwentarza: II-7 (0)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie II-7.
Dane: urządzenie szczelinowe, obłe, dwuelementowe. Celem ćwiczenia było dalsze pogłębianie wiedzy dotyczącej kompozycji czasoprzestrzennej. Dwuelementowe urządzenie umożliwiało komponowanie kompozycji ciągłych wraz z możliwością przechodzenia „przez” formę, a raczej między formami.
Bookmark and Share