Uczytelnienie formy złożonej

Autor: Ćwiertnia, Józef
Numer inwentarza: MASP 1327
Prawa: fot. arch. II-1 (1)
Wymiary: 25 x 98,5 x 76,5
Technika: gips, blacha, płyta pilśniowa, drut
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie II-1.
Dane: forma złożona, w której ilość oraz różnice między poszczególnymi członami są nieczytelne. Wymagane: określić formę plastycznie – uczytelnić ilość elementów oraz różnice między nimi. Należy to uzyskać drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji poszczególnych członów.
Bookmark and Share