Kompozycja wielu profili - przestrzenność rzeźbiąc

Autor: Cieślar, Emil
Numer inwentarza: MASP 1309
Data: 1954-1955
Wymiary: 13 x 6.5 x 6.5
Technika: gips polichromowany
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5a.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share