Ludzka skala. Dane.

Numer inwentarza: III-4 (0)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie III-4.
Dane: formy „abstrakcyjne”. Wymagane: wybraną formę abstrakcyjną przekształcić wrażeniowo w kompozycję o żądanej wielkości.
Bookmark and Share