Egzamin wstępny

Autor: nieznany
Numer inwentarza: I-0_31
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Egzamin wstępny.
Zestawić dwa dane prostopadłościany, tak aby wywołać wrażenie: a ) niepokoju, b ) spokoju
Bookmark and Share