Egzamin wstępny

Autor: Hasior, Władysław
Numer inwentarza: I-0_19
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Egzamin wstępny.
Wybrać z grupy materiałów kilka przypadkowych i zestawić je, tak aby uwydatnić lub „wyciszyć” ich cechy charakterystyczne.
Bookmark and Share