Uczytelnienie ruchów jednoczesnych

Autor: nieznany
Numer inwentarza: II-4 (6)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia II-4.
Dane: aparat wyposażony w siedem taśm przesuwających się z różną prędkością (istnieje możliwość kombinatoryki sąsiedztwa poszczególnych taśm – ruchów). Wymagane: uczytelnić ruchomą formę drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji ruchów.
Bookmark and Share