Uczytelnienie formy złożonej. Dane. Przykład nr 18.

Autor: nieznany
Numer inwentarza: II-1 (18_0)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie II-1.
Dane: forma złożona, w której ilość oraz różnice między poszczególnymi członami są nieczytelne. Wymagane: określić formę plastycznie – uczytelnić ilość elementów oraz różnice między nimi. Należy to uzyskać drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji poszczególnych członów.
Bookmark and Share