Kompozycja wielu profili - przestrzenność rzeźbiąc

Autor: nieznany
Numer inwentarza: MASP 1306
Data: 1954-1955
Wymiary: 23 x 14 x 9.5
Technika: gips, grafit
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-5a.
Dane: dowolny prostopadłościan oraz jego położenie w różnych relacjach do poziomu horyzontu – pod, na, nad. Wymagane: uprzestrzennić prostopadłościan, uwzględniając wybraną pozycję w stosunku do poziomu horyzontu.
Bookmark and Share