Bryła cięższa

Autor: nieznany
Numer inwentarza: MASP 1316
Wymiary: 14 x 45 x 44
Technika: gips polichromowany
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-7.
Dane: sytuacja (tworzy ją studiujący). Wymagane: skomponować formę o WYRAZIE cięższym w relacji do stworzonej sytuacji. Uwaga: za wyraz obojętny układu przyjmuje się formę, której środek ciężkości znajduje się w połowie wysokości.
Bookmark and Share