Uczytelnienie formy złożonej. Rozwiązania. Przykład nr 1.

Autor: Ćwiertnia, Józef
Numer inwentarza: II-1 (1: 1, 2, 3)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie II-1.
Dane: forma złożona, w której ilość oraz różnice między poszczególnymi członami są nieczytelne. Wymagane: określić formę plastycznie – uczytelnić ilość elementów oraz różnice między nimi. Należy to uzyskać drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji poszczególnych członów.
Bookmark and Share