Kontrast wielkości

Autor: nieznany
Numer inwentarza: MASP 1298
Wymiary: 23 x 60 x 30
Technika: karton, drewno
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-2.
Dane: sześciany, prostopadłościany lub inne proste bryły geometryczne oraz sytuacja. Wymagane: skomponować daną sytuację przy pomocy brył geometrycznych jednakowego kształtu w oparciu o zasadę kontrastu wielkości.
Bookmark and Share