Spostrzegawczość

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: I-1_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia I-1.
Dane: otoczenie, którego elementów nie dostrzegamy. Wymagane: wybrać z tego otoczenia przedmioty lub materiały, których nie dostrzegamy, tak aby ustawione w nowej sytuacji lub zestawione ze sobą stwarzały nową, uzasadnioną plastycznie rzeczywistość.
Bookmark and Share