Bryła cięższa - Bryła lżejsza

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: I-7_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia I-7.
Dane: sytuacja (tworzy ją studiujący). Wymagane: skomponować formę o WYRAZIE cięższym lub lżejszym w relacji do stworzonej sytuacji. Uwaga: za wyraz obojętny przyjmuje się formę, której środek ciężkości znajduje się w połowie wysokości.
Bookmark and Share