Tło i jego konsekwencje

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: III-1_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia III-1.
Dane: charakterystyczne tło architektoniczne, np. ściana budynku o konstrukcji ceglanej, stalowej lub żelbetowej, albo charakterystyczne tło naturalne, np. ściana lasu świerkowego, bukowego czy też widok gór albo otwartej przestrzeni. Wymagane: scharakteryzować plastycznie wybrane tło.
Bookmark and Share