Układy sytuacyjne - ludzka skala

Autor: nieznany
Numer inwentarza: IV-5 (4, 92)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie IV-5.
Dane: pojęcia układów przestrzennych – osiowy, asymetryczny, centralny. Wymagane: stworzyć kompozycję plastyczną w oparciu o wybrane pojęcie układu w taki sposób, żeby propozycja była czytelna z punktu widzenia relacji do wielkości człowieka.
Bookmark and Share