Ciągłość przestrzeni wnętrza i zewnętrza formy

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: IV-2_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia IV-2.
Dane: konstrukcja sześcianu lub innej bryły o geometrii euklidesowej. Wymagane: w taki sposób skomponować formę w relacji do wybranej konstrukcji bryły oraz do obranego poziomu horyzontu, ażeby jej ideą formalną było ciągłe współdziałanie wnętrza i zewnętrza konstrukcji bryły.
Bookmark and Share