Uczytelnienie formy złożonej

Autor: Grodzki, Romuald
Numer inwentarza: MASP 1326
Prawa: fot. arch.: II-1 (2)
Wymiary: 10 x 62,5 x 90
Technika: gips
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie II-1.
Dane: forma złożona, w której ilość oraz różnice między poszczególnymi członami są nieczytelne. Wymagane: określić formę plastycznie – uczytelnić ilość elementów oraz różnice między nimi. Należy to uzyskać drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji poszczególnych członów.
Bookmark and Share