Bryła cięższa

Autor: nieznany
Numer inwentarza: I-7 (31, 32)
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący ćwiczenia I-7.
Dane: sytuacja (tworzy ją studiujący). Wymagane: skomponować formę o WYRAZIE cięższym w relacji do stworzonej sytuacji. Uwaga: za wyraz obojętny przyjmuje się formę, której środek ciężkości znajduje się w połowie wysokości.
Bookmark and Share