Egzamin wstępny

Autor: Cybulska, Barbara
Numer inwentarza: I-0_0
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Schemat dotyczący egzaminu wstępnego.
I . Zestawić dwa dane prostopadłościany, tak aby wywołać wrażenie: a ) niepokoju, b ) spokoju. II . Ustawić rzędem 3, 4 lub 5 danych prostopadłościanów, tak aby odległość między nimi powodowała usamodzielnianie się form, a jednocześnie stwarzała zespół – rytm. III . Wybrać z grupy materiałów kilka przypadkowych i zestawić je, tak aby uwydatnić lub „wyciszyć” ich cechy charakterystyczne.
Bookmark and Share