Rzeźba i obiekty przestrzenne

Zbiory rzeźby liczą ok. 400 obiektów. Są to pojedyncze prace profesorów przedwojennej ASP: Tadeusza Breyera, Franciszka Strynkiewicza, Edwarda Wittiga oraz kolekcja rzeźb Henryka Morela, zespół prac studenckich z pracowni Oskara Hansena, jak również przykłady twórczości autorów takich jak Sylwester Ambroziak, Krzysztof M. Bednarski, Krystian Burda, Alfons Karny, Krzysztof Malec, Adam Roman. Osobną liczną częścią zbioru jest zespół medali i małych form rzeźbiarskich zgromadzony przez prof. Zofię Demkowską w jej pracowni. Są to prace kursowe i dyplomowe z lat 1951-1989. Kolejną, odrębną grupę stanowią obiekty przestrzenne przedstawicieli neoawangardy, które są elementami instalacji, rekwizytami działań bądź ich dokumentacją w formie obiektu (Elżbieta i Emil Cieślarowie, Paweł Freisler, Grzegorz Kowalski, Jacek Kryszkowski, KwieKulik, Krzysztof Zarębski).