Kolekcja Krzysztofa Musiała

Wybór 141 obrazów i rysunków z kolekcji Krzysztofa Musiała stanowi depozyt przekazany do Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obejmuje on dzieła współczesnych malarzy związanych z Akademią, które uzupełniają kolekcję Muzeum. Znajdują się wśród nich prace uznanych malarzy i wieloletnich profesorów Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii, klasyków współczesności, jak również dojrzałych twórców debiutujących w latach 70. i 80. XX wieku, a także artystów najmłodszej generacji, takich jak: Roman Artymowski, Stanisław Baj, Marian Bogusz, Tymek Borowski, Tomasz Ciecierski, Jan Cybis, Marian Czapla, Tadeusz Dominik, Jan Dobkowski, Eugeniusz Eibisch, Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Ryszard Grzyb, Koji Kamoji, Arkadiusz Karapuda, Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Łukasz Korolkiewicz, Jan Lebenstein, Jarosław Modzelewski, Artur Nacht-Samborski, Grzegorz Pabel, Włodzimierz Pawlak, Teresa Pągowska, Igor Przybylski, Jacek Sienicki, Marek Sobczyk, Antoni Starowieyski, Henryk Stażewski, Paweł Susid, Bogusław Szwacz, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Tomasz Tatarczyk, Jerzy Tchórzewski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Ryszard Winiarski, Rajmund Ziemski, Wojciech Zubala.