Tkanina

W zbiorze znajduje się 70 eksponatów, są to tkaniny studenckie z lat 50. z pracowni Anny Śledziewskiej (żakardy w typie ładowskim) i prawdopodobnie z pracowni Eleonory Plutyńskiej (tkaniny dwuosnowowe) oraz z pracowni Mieczysława Szymańskiego z lat 60. Wyróżniają się one nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi (używanie papieru, sznura, drutu, demonstracja osnowy itp.). Kilka prac studenckich z początku lat 70. pochodzi z pracowni Wojciecha Sadleya.