Plakat

Kolekcja plakatów w Muzeum ASP liczy ponad 2000 obiektów. Są to przede wszystkim plakaty powstałe po 1945 roku, ale w kolekcji znajduje się także ok. 300 plakatów z przełomu XIX i XX wieku i około 50 z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Szczególne miejsce w zbiorze, ze względu na związek z Akademią, zajmują prace mistrzów polskiej szkoły plakatu i ich uczniów: Romana Cieślewicza, Wojciecha Fangora, Marka Freudenreicha, Huberta Hilschera, Leszka Hołdanowicza, Tadeusza Jodłowskiego, Jana Lenicy, Eryka Lipińskiego, Jana Młodożeńca, Józefa Mroszczaka, Juliana Pałki, Franciszka Starowieyskiego, Rosława Szaybo, Waldemara Świerzego, Henryka Tomaszewskiego, Macieja Urbańca, Mieczysława Wasilewskiego, Wojciecha Zamecznika, Bronisława Zelka. Osobną część kolekcji stanowią studenckie projekty plakatów, wśród nich prace dyplomowe z pracowni Henryka Tomaszewskiego (w większości z lat 70.).