Grafika i rysunek

Zbiory grafiki, rysunku i ilustracji liczą ogółem ponad 5000 obiektów. Ważną częścią zbioru są kolekcje prac artystów dwudziestolecia międzywojennego m.in Władysława Skoczylasa, Edmunda Bartłomiejczyka, Stanisława Ostoja-Chrostowskiego, Tadeusza Tuszewskiego, Konstantego M. Sopoćki i Anieli Cukierówny. Gros kolekcji stanowią prace z lat około 1956-1989. W mniejszym lub większym wyborze reprezentowane są główne pracownie grafiki warsztatowej ASP: Wacława Waśkowskiego, Edwarda Czerwińskiego, Tadeusza Kulisiewicza, Andrzeja Rudzińskiego, Józefa Pakulskiego, Haliny Chrostowskiej, Mariana Rojewskiego, a także pracownia ilustracji Jana Marcina Szancera; w ostatnim okresie do zbioru weszły obiekty z pracowni Janusza Stannego i inne zespoły prac reprezentujące współczesną sztukę książki (z pracowni Leona Urbańskiego oraz Lecha Majewskiego i Macieja Buszewicza).