Archiwum Pracowni Henryka Tomaszewskiego

Zespół dokumentów oraz fotografii (diapozytywy) realizacji ćwiczeń studenckich z Pracowni Plakatu. Materiały dokumentują działalność dydaktyczną
Henryka Tomaszewskiego w warszawskiej ASP (1952-1984). Archiwum dokumentów stanowi uzupełnienie zbioru prac studenckich, które weszły do kolekcji Muzeum.