Archiwum prac studenckich sprzed 1939

Zbiór ponad tysiąca szklanych negatywów dokumentujących prace studenckie i wystawy doroczne warszawskiej Akademii z okresu międzywojennego (1923 – 1939).