Uczytelnienie formy złożonej

Autor: Raniszewski, Waldemar
Numer inwentarza: MASP 4170
Data: 1969/1970
Wymiary: 42 x 29,7
Technika: papier, fotografia
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenia II-1.
Dane: forma złożona, w której ilość oraz różnice między poszczególnymi członami są nieczytelne.
Wymagane: określić formę plastycznie - uczytelnić ilość elementów oraz różnice między nimi. Należy to uzyskać drogą dodatkowego działania plastycznego, a nie drogą eliminacji poszczególnych członów.
Bookmark and Share