Forma statyczna - forma dynamiczna

Autor: Gutt, Wiktor
Numer inwentarza: MASP 4167/4
Data: 1969/1970
Wymiary: 49,5 x 34,8
Technika: papier naklejony na papier
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenia I-8.
Forma statyczna
Dane: sytuacja (tworzy ją studiujący). Wymagane: skomponować formę w oparciu o relacje kontrastowe między członami formy.
Forma dynamiczna
Dane: sytuacja (tworzy ją studiujący). Wymagane: skomponować formę w opraciu o relację opartą o analogię pomiędzy członami formy.
Bookmark and Share