Kompozycja jednego profilu

Autor: Parzygnat, Tadeusz
Numer inwentarza: MASP 4135/2
Wymiary: 30,5 x 21,4
Technika: papier naklejony na papier
Opis: Program dydaktyczny Oskara Hansena.
Ćwiczenie I-4.
Dane: czarny papier oraz kartka białego papieru jako sytuacja. Wymagane: skomponować sytuację - kartkę przy pomocy formy wyciętej z czarnego papieru.
Bookmark and Share